Op school

NedPhO GO! op school

Natuurlijk staat klassieke muziek bij scholieren zelden op de iPod, tussen pakweg de Black Eyed Peas en Beyoncé. Maar als musici in levende lijve naar school komen met hun instrumenten, slaat de vonk snel over. Door aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen en jongeren worden moeiteloos links en connecties gevonden en muzikale contacten gelegd.

Van alle podiumkunsten is muziek één van de meest krachtige om kinderen en jongeren te inspireren en uit te dagen. Veel van hen komen thuis niet met klassieke muziek in aanraking. Met, workshops, repetitiebezoeken, schoolconcerten, concerten in de concertzaal en lespakketten brengt het NedPhO|NKO daar verandering in.

Muziek boeit en bindt

Een van de vele voorbeelden is het project op de De Vlugtschool in Amsterdam-West. Na een intensieve workshop ter plekke zegt paukenist Peter Elberse: "Je voelt dat kinderen weten dat ze iets bijzonders doen. Je ziet hun verwondering, hun enthousiasme. Daar geniet ik van."

op school

Nico Raat, muziekdocent van de school in kwestie: "Muziek helpt je vooruit in het leven. Wij hebben op school veel allochtone leerlingen met een beperkte woordenschat. Door te zingen leren ze nieuwe woorden. Ook is muziek maken goed voor hun persoonlijke ontwikkeling. Zo laten ze tijdens een optreden iets van zichzelf zien. En ze leren met respect kijken en luisteren naar anderen."

Slagwerker Theun van Nieuwburg beaamt: "De kinderen zijn zo enthousiast. Muziek is hier duidelijk een bindmiddel."