Staf en Raad van Toezicht

Directie en stafmedewerkers

Directie
Rob Streevelaar, algemeen directeur

Maria Mennen, hoofd interne organisatie en orkestzaken, adjunct-directeur
Irene Witmer, hoofd artistieke zaken en programmering

Secretariaat

Anne Vos, directieassistent
Annemiek Braam, medewerker secretariaat

Artistieke zaken en programmering
Irene Witmer, hoofd artistieke zaken en programmering
Angela Garland, manager planning en touring

Sarah Koolschijn, projectmanager NedPhO GO!
J
acco Minnaard, projectmanager NedPhO GO!
Iris Oltheten, projectmanager NedPhO GO!
Melle Meivogel, productieassistent NedPhO GO!
Frouke Terpstra, productieassistent NedPhO GO!
Paul Schutter, hoofd bibliotheek
Kirsten Gantzert, muziekbibliothecaris

Interne organisatie en orkestzaken
Maria Mennen, hoofd interne organisatie en orkestzaken, adjunct-directeur
Alexandra van Ede, personeelsadviseur
Elske Maas, assistente interne organisatie en orkestzaken

Marjolein Bolmers, orkestmanager
Pauline Bruijn, orkestmanager
Jurrien Loman, orkestmanager
Carolien Rijkmans, productieassistent

Petra van Henten, productieassistent
Siebe van Schoot, orkestassistent

Josine Straathof, orkestassistent

Door Verhey, orkestassistent

Marketing en zakelijke relaties
Job Noordhof, hoofd marketing en zakelijke relaties
Lot van Foreest, zakelijke en particuliere relaties
Ciska van der Have, traffic manager
Petra van Henten, marketing en webredactie 
Patricia Kinds, marketing en randprogrammering
Lars Meijer, marketing en PR 
Willemijn Ploem, coördinator verkoop
Hans Terpstra, coördinator verkoop
Willem Harbers, medewerker verkoop

Financiële zaken en beheer
Jan Horio, hoofd financiële zaken en beheer

Wilko van den Born, medewerker financiën en salarisadministratie

René van Dijk, medewerker debiteuren en crediteuren
Joost Cransberg, systeembeheerder

Raad van toezicht

Voorzitter
Dhr. drs. P. Jonker,
Oud-directeur Dunea  N.V. 

Leden


Dhr. mr. J.H.M. Deiters 
Jan Deiters Advies

Dhr. ir. J.A.M. van Leeuwen,
Chief Financial Officer Philips Lighting

Dhr. drs. P.B. Mensing 

Senior Vice President Strategy&

Mevr. drs. H.J. Terwijn 
Directeur IMC Weekendschool

Dhr. drs. B.J.A.M. Welten,
Buitengewoon raadslid Onderzoeksraad voor veiligheid

Dhr. B. Widlund, 

vml. Orkestlid Nederlands Kamerorkest

Deel