Algemene informatie

Postadres
Obiplein 4
1094 RB Amsterdam

OCenW
De Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest wordt
gesubsidieerd door het ministerie OCW.


Contact:
Afdeling Zakelijke relaties:
 
Job Noordhof, hoofd marketing, particuliere en zakelijke relaties
jn@nedpho.nl
020 521 75 53
 
Lot van Foreest, zakelijke en particuliere relaties
020 521 75 52

Bo Peterszakelijke en particuliere relaties
bp@nedpho.nl
020 521 75 28

Bankgegevens

Rekeningnummer Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest
Rabobank NL82RABO0168750643
ShareDeel