Barber

BARBER, JOST EN SJOSTAKOVITSJ Tussen de beoefenaars van barokmuziek en de musici in ‘moderne’ symfonieorkesten hing twintig, dertig jaar geleden een ‘ijzeren gordijn’. Maar zie: symfonieorkesten...
Deel