NedPhO GO!

Muziekeducatie I Outreach I Talentontwikkeling

NedPhO GO!

Het podium van het Nederlands Philharmonisch OrkestINederlands Kamerorkest is zo groot als Amsterdam en gaat zelfs over de stadsgrenzen heen. Iedereen mag erbij. Om te luisteren, klassieke muziek te ontdekken of zelf te leren musiceren. NedPhO GO! maakt het allemaal mogelijk.

Het Nederlands Philharmonisch OrkestINederlands Kamerorkest staat midden in de samenleving. Met een gastvrije thuiszaal, de NedPhO-Koepel, in de Amsterdamse Indische buurt en rond de tweehonderd projecten buiten de deur voor muziekeducatie, outreach (buurtparticipatie) en talentontwikkeling. Drijvende kracht achter deze projecten, NedPhO GO!, werkt hierin nauw samen met het onderwijs, en culturele en maatschappelijke organisaties.

Hierdoor weten basisschoolleerlingen al wat een fagot is nog voordat ze kunnen lezen, ontdekken middelbare scholieren dat een concertzaal een beter geluid heeft dan een koptelefoontje, krijgen ziekenhuispatiënten vitamine K-lassiek en vinden musici in de dop hun weg naar succes, van de schooluitvoering tot het professionele podium.

Lees meer over de educatieve en culturele projecten van NedPhO GO!

Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Outreach | Orkest in de buurt Talentontwikkeling

Muziekeducatie I Outreach I Talentontwikkeling