Hof stelt Nederlands Philharmonisch Orkest in het gelijk

Al geruime tijd is het Nederlands Philharmonisch Orkest in een juridisch geschil verwikkeld: het Nederlands Symfonieorkest (Orkest van het Oosten) wenst de in het verleden tussen beide orkesten gemaakte afspraken niet langer na te komen en is evenmin bereid het recente arrest van het hof daarover na te leven.

In 1996/97 is door het Orkest van het Oosten toegezegd de naam Netherlands Symphony Orchestra (destijds geïntroduceerd voor gebruik tijdens een buitenlandse tournee) niet te zullen gaan gebruiken in Nederland om naamsverwarring te voorkomen. Historisch gegroeide situaties in steden als Berlijn, Londen en Wenen waar orkesten met op elkaar gelijkende namen last ondervinden van verwarring, vormden in 1996 mede aanleiding tot het maken van die afspraak. Toen het Orkest van het Oosten in 2011 in de pers aankondigde de naam Nederlands Symfonieorkest toch ook in Nederland te zullen invoeren heeft het NedPhO het orkest gewezen op de gemaakte afspraak. Helaas heeft het Orkest van het Oosten zowel de afspraak als het bezwaar naast zich neergelegd waardoor het NedPhO werd genoodzaakt een kort geding aan te spannen. Inmiddels heeft het hof het NedPhO al twee keer in het gelijk gesteld en aan het Nederlands Symfonieorkest verboden de naam nog te voeren met ingang van (en in de voorbereiding op) het seizoen 2014-2015. Het orkest uit Enschede blijft zich echter tegen de uitspraak van het hof verzetten, wil niet ingaan op onze herhaalde uitnodigingen te spreken over een oplossing en heeft een nieuwe (bodem)procedure gestart.

De samenvatting van de meest recente uitspraak van het hof (gepubliceerd op www.rechtspraak.nl) wordt hieronder weergegeven.

Geen Nederlands Symfonie Orkest voor Het orkest van het Oosten
Amsterdam, 18-2-2014

Het blijft aan het in Enschede gevestigde Het orkest van het Oosten verboden om de naam Nederlands Symfonie Orkest te voeren. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit vandaag, in een door het Nederlands Philharmonisch Orkest ingesteld hoger beroep, beslist.

Het Nederlands Philharmonisch orkest heeft tegen de door Het orkest van het Oosten in 2011/2012 ingezette naamswijziging bezwaar omdat over het voeren van de naam in 1996/1997 tussen de directeuren van de beide orkesten afspraken zijn gemaakt. Volgens het hof heeft het Orkest van het Oosten ten onrechte gemeend dat het niet meer is gebonden aan een eerder, in juni 2013, door het hof in dit geschil uitgesproken veroordeling.

Deel