Nederlands Philharmonisch Orkest vindt nieuw thuis in Indische buurt

In het weekend van 8 en 9 september verhuist het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest (NedPhO|NKO) naar zijn nieuwe onderkomen in de Indische buurt in Amsterdam Oost: de voormalige Majellakerk die vanaf nu de naam NedPhO-Koepel draagt. Met de NedPhO-Koepel beschikt het NedPhO|NKO als enig professioneel orkest in Nederland over een eigen, goed uitgeruste thuishaven en krijgt de Indische Buurt een culturele ontmoetingsplek van topkwaliteit.

Na een intensieve en grondige verbouwing door eigenaar NV Stadsherstel Amsterdam, biedt de NedPhO-Koepel onder meer plaats aan kantoren, oefenstudio’s en een gloednieuwe repetitie- en concertzaal, inclusief een flexibele publiekstribune met 200 plaatsen. In het nieuwe huis bereidt het NedPhO|NKO zich voor op operavoorstellingen en concerten en kan het zijn educatieve en maatschappelijke programma’s verder uitbreiden en intensiveren. De Nederlandse Opera en Het Concertgebouw blijven de vaste hoofdpodia van beide orkesten.

De NedPhO-Koepel krijgt een echte buurtfunctie. Kinderen en jongeren uit de wijk zijn welkom om kennis te maken met klassieke muziek en amateurmusici worden uitgenodigd om te repeteren en op te treden. Daarnaast gaat het NedPhO|NKO kleinschalige concerten en ontmoetingen met musici organiseren voor groepen die normaal gesproken niet zo snel naar een concertpodium komen zoals scholieren, ouderen en gehandicapten. Met zijn komst draagt het NedPhO|NKO bij aan de positieve ontwikkeling van stadsdeel Oost.  

De NedPhO-Koepel is volledig orkestproof gemaakt door architectenbureau Van Stigt dat een optimale gebruiksruimte realiseerde met respect voor de eigen stijl en het specifieke karakter van de monumentale kerk. Bureau Spanjers van Zaanen was betrokken bij het inrichtingsontwerp van de zaal en van de complexe akoestische voorzieningen. Bureau Peutz leverde hiervoor het technisch ontwerp. De totale verbouwingskosten van de kerk bedroegen ruim € 3,5 miljoen. Het NedPhO|NKO en NV Stadsherstel hebben de kosten samen voor hun rekening genomen.

Deel