NedPhO-Huis Stoelenplan succesvol gestart

De verkoop van de stoelen in de Gerardus Majellakerk verloopt zeer succesvol. Het NedPhO biedt deze stoelen ‘te koop’ aan tegen een prijs van € 250,-, waarna de gekochte stoel voorzien wordt van een eigen naamplaatje.

Volgend seizoen zal het NedPhO verhuizen naar de Majellakerk in Amsterdam Oost. De opbrengsten van het Stoelenplan besteedt het NedPhO aan de verbouwing van de kerk en de realisatie van een volwaardige repetitie- en concertzaal voor de twee orkesten.

Klik hier voor deelname en meer informatie over het Stoelenplan. 

Deel