NedPhO|NKO verhuist naar Majellakerk

Het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest (NedPhO|NKO) verhuizen in de zomer van 2012 naar de Majellakerk in Amsterdam Oost. De Majellakerk wordt hiervoor verbouwd en zal naast kantoorruimtes en oefenstudio’s plaats bieden aan een repetitiezaal met optimale akoestische kwaliteiten. De nieuwe locatie stelt beide orkesten bovendien in staat om met het educatieve programma NedPhO GO! nog meer de verbinding aan te gaan met de omgeving door gastvrijheid te bieden aan scholen en andere specifieke doelgroepen. Het NedPhO|NKO moet verhuizen omdat de gemeente Amsterdam, eigenaar van de Beurs van Berlage, besloot om het gebouw een andere bestemming te geven. In de zoektocht naar een nieuw onderkomen heeft het NedPhO|NKO zo’n twintig potentiële locaties onderzocht waarbij de keuze is gevallen op de Majellakerk. Met eigenaar Stadsherstel Amsterdam heeft NedPhO|NKO hiervoor een overeenkomst gesloten. De verbouwing van de uit 1925 stammende Majellakerk start naar verwachting in oktober. De Majellakerk biedt  na de verbouwing een optimale repetitieruimte waarin de orkesten zich kunnen voorbereiden op de concerten en voorstellingen, voornamelijk in het Concertgebouw Amsterdam en bij De Nederlandse Opera in het Muziektheater. De locatie biedt veel mogelijkheden om met het omvangrijke educatie- en outreachprogramma NedPhO GO! aan te sluiten bij de directe omgeving. Het NedPhO, dat op het gebied van educatie, talentontwikkeling en programma’s voor nieuw publiek al een omvangrijk programma aanbiedt, kan in de nieuwe ruimte scholen en bewoners uit de buurt met een veelzijdig programma verwelkomen. De activiteiten en ambities van stadsdeel Oost op cultureel gebied motiveerden extra om voor deze locatie te kiezen.

Het NedPhO|NKO gaat de Majellakerk samen met Stadsherstel ondernemend exploiteren. Hierdoor ontstaat niet alleen een nieuw cultureel-maatschappelijk podium voor stadsdeel Oost maar het biedt tevens de mogelijkheid om extra opbrengsten te realiseren. Het NedPhO|NKO is hiertoe in gesprek met diverse samenwerkingspartners. Zo zal  woningbouwvereniging Eigen Haard enkele panden rond de Majellakerk ontwikkelen in een muziekprofiel: er komen woningen speciaal voor musici, inclusief studioruimte en er komt diverse horeca. NedPhO|NKO, het Stadsdeel en Eigen Haard stimuleren gezamenlijk de komst van kleinere organisaties op het gebied van muziek- en cultuureducatie.

De Majellakerk is te bezichtigen tijdens de 25ste editie van de Open Monumentendag op zondag 11 september. Het thema van deze dag, Nieuw gebruik - Oud gebouw, gaat over herbestemming en daar is de verhuizing van het NedPhO|NKO naar de Majellakerk een mooi voorbeeld van. André van Stigt, één van de architecten die nauw betrokken is bij de herinrichting van de Majellakerk, begeleidt op zondag 11 september drie fietstochten langs verschillende gebouwen en licht daarbij de plannen voor de kerk toe. Richard Wolfe en Lis Perry van het NedPhO|NKO omlijsten het einde van de fietstocht om respectievelijk 11.30, 13.30 en 15.30 uur in de Majellakerk met een muzikaal programma van vijftien minuten met werken van Mozart, Martinu en Händel/Halverson.

Deel