NKO speelt met barokstokken van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Musici van het Nederlands Kamerorkest spelen tijdens de uitvoeringen van de Matthaüs-Passion van Bach op 13, 15 en 18 april en de Herdenkingsconcerten op 1, 2 en 4 mei met barokstokken uit de collectie van het NMF.

Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF) is een goed doel dat jonge en getalenteerde musici de kans biedt om uitmuntende instrumenten te kunnen bespelen die vanwege hun torenhoge marktwaarde voor velen niet bereikbaar zijn. De collectie van het NMF bestaat uit violen, alten, cello’s, bassen, harpen, vleugels, een fortepiano en strijkstokken. Het zijn zowel moderne als authentieke instrumenten, die in bruikleen zijn bij bijna 400 musici in Nederland. Naast ‘gewone’ strijkstokken bevat de collectie van het NMF twee bijzondere collecties: de barokstokkencollectie en de klassieke stokkencollectie. Deze stokken worden op projectbasis uitgeleend aan zowel individuele musici als orkesten en ensembles.

Op de website van het Muziekinstrumentenfonds vindt u een overzicht van de collectie. www.muziekinstrumentenfonds.nl.

Deel