Start unieke Orkestacademie in Amsterdam

In september 2012 starten het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest en het Conservatorium van Amsterdam de NedPhO/CvA Masteracademie. Deze Orkestacademie is een gezamenlijk initiatief om CvA-masterstudenten Klassieke Muziek ruime ervaring op te laten doen in een professioneel symfonie- en kamerorkest. De Academie biedt voor excellente studenten ruime leer- en stagemogelijkheden in een toporkest en daarmee optimale aansluiting op de beroepspraktijk en betere loopbaankansen. Proefspelvoorbereiding en auditietraining maken vast deel uit van het lesprogramma. Het NedPhO|NKO ziet het als zijn maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid om op deze wijze een volgende generatie orkestmusici op te leiden. De NedPhO/CvA Masteracademie gaat met ingang van het nieuwe seizoen/schooljaar van start. De audities staan gepland op 27 april, direct volgend op de toelatingsronde voor het Conservatorium van Amsterdam.

Deel