Uitspraak rechtbank Amsterdam

Op 3 september heeft de rechtbank Amsterdam bepaald dat het voormalig Orkest van het Oosten niet meer de naam Nederlands Symfonieorkest (NedSym) mag voeren. Het NedSym dient zich volgens de rechtbank volledig te houden aan de in het verleden met het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPhO) gemaakte afspraken. De rechtbank bekrachtigt hiermee het verbod van het gebruik van de naam Nederlands Symfonieorkest, dat eerder bij arrest van 25 juni 2013 is opgelegd door het gerechtshof Amsterdam. Het NedSym had naar aanleiding van die uitspraak een bodemprocedure aanhangig gemaakt.

 

Citaat rechtbank Amsterdam d.d. 3 september 2014:

“Verklaart voor recht dat partijen zijn overeengekomen dat het gebruik door Nedsym van de naam “Netherlands Symphony Orchestra” is gebonden aan de voorwaarde dat buiten het Nederlands taalgebied aan de naam The Netherlands Symphony Orchestra dient te worden toegevoegd ‘based in Enschede’ en dat de naam ‘The Netherlands Symphony Orchestra based in Enschede’ is vervat in een logo, dat is afgeleid van het oude logo van Nedsym; en voorts dat het aan Nedsym niet is toegestaan de naam “Nederlands Symfonie Orkest” of enige daarmee overeenstemmende benaming in het Nederlands taalgebied te voeren”

 

Het NedPhO is verheugd dat de afspraken die eerder met het NedSym zijn gemaakt door de rechtbank zijn bekrachtigd. Informatie over de achtergrond van het geschil is te lezen in een eerdere verklaring van het Nederlands Philharmonisch Orkest.

 

Deel