Willem de Bordes nieuwe Artistiek leider

ENGLISH VERSION BELOW
 
Het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest heeft Willem de Bordes benoemd tot Artistiek leider en Hoofd artistieke zaken en programmering. Willem de Bordes is momenteel Artistiek coördinator & programmeur bij Amsterdam Sinfonietta.
 
Rob Streevelaar, algemeen directeur van het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest, kijkt uit naar de komst van Willem de Bordes. ‘Ik verheug me erop dat Willem leiding en uitvoering gaat geven aan het artistieke beleid van het orkest en dat met ons verder zal ontwikkelen. Met zijn brede kennis en ervaring en een groot netwerk in de internationale muziekwereld mogen we met hem een uitstekende nieuwe collega verwelkomen.’
 
Willem de Bordes (1975) is sinds 2006 Artistiek coördinator & programmeur van strijkorkest Amsterdam Sinfonietta. Dit ensemble wordt mede vanwege het artistieke beleid en de opvallende programmering in binnen- en buitenland geprezen en uitgenodigd. Het profiel van De Bordes sluit daarmee perfect aan bij de visie van het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest, waarin publieksontwikkeling en een toegankelijke eigentijdse programmering centraal staan.
 
Achtergrond
Na zijn studie rechten aan de Universiteit van Amsterdam en daarnaast viool en muziektheorie aan het Conservatorium, begon De Bordes in 1999 zijn muzikale loopbaan als violist in diverse Nederlandse en buitenlandse orkesten. Regelmatig remplaceerde hij in het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest. De Bordes studeerde vanaf 2007 orkestdirectie bij Jorma Panula in Finland (met ondersteuning van het Kersjesfonds) en is sindsdien werkzaam als gastdirigent bij een aantal binnen- en buitenlandse orkesten. Hij assisteerde onder meer George Benjamin, Yannick Nezet Seguin en Sir Mark Elder bij het Radio Filharmonisch Orkest, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, De Nationale Opera en bij de Opera Bastille in Parijs. Als producer en tonmeister werkte hij mee aan cd-opnamen voor Channel Classics, ECM en Sony.

Willem de Bordes appointed new Artistic leader of the Netherlands Philharmonic Orchestra |Netherlands Chamber Orchestra
 
The Netherlands Philharmonic Orchestra|Netherlands Chamber Orchestra has appointed Willem de Bordes as Artistic leader and Head of artistic affairs and programming. Willem de Bordes is currently Artistic coordinator & programmer at the Amsterdam Sinfonietta.
 
Rob Streevelaar, managing director of the Netherlands Philharmonic Orchestra|Netherlands Chamber Orchestra, is looking forward to Willem de Bordes’ arrival. ‘I am delighted that Willem will now be managing and implementing the artistic policy of the orchestra and helping us to develop it further. His vast knowledge and experience, and his expansive network in the international music world, make him an excellent new colleague.’
 
Willem de Bordes (1975) has been Artistic coordinator & head of programming of the Amsterdam Sinfonietta string orchestra since 2006. Thanks to its artistic policy and distinctive programming, this ensemble has received widespread praise and numerous invitations at home and abroad. De Bordes’ profile is a perfect match with the vision of the Netherlands Philharmonic Orchestra|Netherlands Chamber Orchestra, which aspires to public development and accessible, contemporary programming.
 
Background
After studying law at the University of Amsterdam and violin and the theory of music at Amsterdam University of the Arts, De Bordes began his musical career in 1999 as a violinist in various Dutch and international orchestras. He regularly served as a substitute for the Netherlands Philharmonic Orchestra and the Netherlands Chamber Orchestra. In 2007, De Bordes started studying conducting with Jorma Panula in Finland (financed by the Kersjesfonds) and has since appeared as a guest conductor with a range of Dutch and international orchestras. He has assisted people including George Benjamin, Yannick Nezet Seguin and Sir Mark Elder at the Radio Philharmonic Orchestra, the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Dutch National Opera and the Opera Bastille in Paris. In addition, he worked as a producer and sound master on CD recordings for Channel Classics, ECM and Sony.

Deel