De Nationale Opera

NedPhO|NKO en De Nationale Opera: een gouden greep

De Nationale Opera

Het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest zijn vaste orkestpartners van De Nationale Opera in Nationale Opera & Ballet. Met haar vooruitstrevende visie op muziektheater en hoge kwaliteitsstandaard behoort Nationale Opera & Ballet tot de top van de internationale operahuizen. Zowel met bijzondere ensceneringen van klassieke opera’s als met gedurfde, eigentijdse muziektheaterproducties slaagt de opera erin het publiek zonder uitzondering te raken. Het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest spelen hierbij een cruciale rol: de bijdrage van het orkest wordt in de (internationale) pers vaak expliciet geprezen. Chef-dirigent is Marc Albrecht. 

De voor het operaorkest vereiste specifieke kwaliteiten heeft het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest zich door de intensieve samenwerking eigen gemaakt en tot specialisme ontwikkeld. Een succesfactor voor de ontwikkeling van deze kwaliteit is dat de orkesten zich ook in een concertprogrammering presenteren op de grote concertpodia.

 De samenwerking tussen het orkest en De Nationale Opera is van meet af aan een gouden greep gebleken, zowel artistiek als in de waardering van publiek en pers. Door de combinatie van twee orkesten in één organisatie kan het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest zowel sfeervolle kamerorkestproducties spelen als grote werken neerzetten, zoals de veel geprezen Ring des Nibelungen van Wagner (1999, reprise in 2005 en 2014).

Gezamenlijke chef-dirigent

De unieke samenwerking tussen het orkest en De Nationale Opera heeft geresulteerd in de benoeming van een gezamenlijke chef-dirigent: sinds seizoen 2011-2012 is Marc Albrecht voor beide organisaties actief. Marc Albrecht geldt als een van de meest getalenteerde dirigenten van dit moment. Terecht schreef Het Parool dan ook over een 'droombenoeming'.

De vonk sloeg over toen Albrecht in 2008 het Nederlands Philharmonisch Orkest dirigeerde tijdens Strauss' Die Frau ohne Schatten. De chemie tussen dirigent, orkest en cast was zo fenomenaal dat het publiek na elke akte een stormachtige ovatie bracht. De (internationale) pers beschreef de verpletterende prestatie van Albrecht met het orkest in superlatieven. In zijn nieuwe dubbelfunctie kan Albrecht de veelzijdige reputatie van het orkest verder uitbouwen.

Geschiedenis


In 1986 werd in Amsterdam een operazaal van internationale allure opgeleverd op een prachtige plek aan de Amstel: Het Muziektheater. De Nederlandse Opera kreeg daarmee een huis dat paste bij de ambities om tot de absolute internationale top te gaan behoren. Om die ambities waar te kunnen maken, was de grote wens van De Nederlandse Opera om voor het merendeel van haar producties met een vast orkest te werken. Die gelegenheid deed zich voor door samen te gaan werken met de Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest, in 1985 ontstaan uit een fusie van drie orkesten uit Utrecht en Amsterdam. Het Nederlands Philharmonisch Orkest had Amsterdam als thuisbasis, beschikte over topmusici met veel ervaring en bovendien over de zeldzame combinatie van een symfonieorkest en een kamerorkest. Zo was de perfecte orkestformatie aanwezig voor elke opera, van een intiem kamerspel tot een grootscheepse Wagner-cyclus.

Van 1986 tot 1999 was Hartmut Haenchen chef-dirigent van zowel De Nederlandse Opera als het Nederlands Philharmonisch Orkest. Daarna werkten beide organisaties ruim tien jaar ieder met een eigen chef. Met de benoeming van Marc Albrecht, zowel chef-dirigent bij De Nederlandse Opera als bij het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest, keerde de situatie van de beginperiode weer terug. Sinds 2014 is de naam van De Nederlandse Opera veranderd in De Nationale Opera. Het Muziektheater heet sindsdien Nationale Opera & Ballet.

Deel