Algemene informatie

De Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest wordt
gesubsidieerd door het ministerie OCW.

 

 
 
 
 
Postadres
Obiplein 4
1094 RB Amsterdam
 
Contact:
Afdeling Zakelijke relaties:
 
Lot van Foreest, manager zakelijke relaties
020 521 75 52
 
Rebecca Kraanenfondsenwerver en manager particuliere relaties
rk@nedpho.nl
020 521 75 28

 

Bankgegevens
Rekeningnummer Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest
Rabobank NL82RABO0168750643
Deel