Algemene informatie

Het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest wordt internationaal gerekend tot de beste operaorkesten. Thuispodium voor de concertprogrammering is Het Concertgebouw Amsterdam. Het orkest verbindt artistieke excellentie met gastvrijheid voor vertrouwd en nieuw publiek en met zijn programma voor educatie en talentontwikkeling investeert het orkest in talent. U kunt bijdragen aan het succes van het orkest. Bekijk de mogelijkheden voor Vrienden & Donateurs en voor Partners.

De Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest heeft een ANBI-status en wordt gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Meer weten? U kunt contact opnemen met:
Rebecca Kraanen, manager particuliere relaties via 020 521 75 28 | rebeccakraanen@nedpho.nl
Lot van Foreest, manager zakelijke relaties via 020 521 75 52 | lotvanforeest@nedpho.nl 

Postadres: Obiplein 4, 1094 RB Amsterdam
Bankgegevens: NL82 RABO 0168 7506 43 t.n.v. Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest

Deel