Nalaten

Mens en muziek staan bij ons centraal. Aandacht voor cultuurparticipatie en muziekeducatie nu én in de toekomst behoren tot ons DNA. Schenkingen en nalatenschappen zijn daarbij essentieel. Koestert u mooie herinneringen aan de concerten met Anton Kersjes of meer recent aan de Edison winnende Opera-uitvoeringen onder leiding van Marc Albrecht? Het voortbestaan van het orkest is geen vanzelfsprekendheid. Een legaat of erfstelling, in welke omvang dan ook, is altijd meer dan welkom. 

Misschien overweegt u om het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest op te nemen in uw testament. Dit kan op verschillende manieren. Graag informeren wij u over de mogelijkheden over schenken en nalaten. Wij bespreken graag met u wat het beste bij u past.

Het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest hebben de rechtsvorm van een stichting. De Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest is in bezit van de ANBI-status. Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) hoeft geen erfbelasting te betalen over erfenissen. De Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest is dan ook vrijgesteld van erfbelasting. De verkrijging uit een legaat of erfstelling komt geheel ten goede aan het orkest of aan een door u gekozen specifiek doel van het orkest.​

Meer weten? Bel of mail Rebecca Kraanen: 020 521 75 28 | rebeccakraanen@nedpho.nl

beeld Anton Kersjes: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Deel