ANBI

1. Rechtsvorm
 en ANBI status 

Het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest hebben de rechtsvorm van een stichting. De Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam, KvK 41198970. De Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest is in bezit van de ANBI status. De bestuurder van de stichting is de algemeen directeur Rob Streevelaar. 

2. RSIN (fiscaal nummer) 

2953377

3. Doel 

Het doel van de Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest is het in stand houden van een orkest dat de volgende taken zal vervullen:
a. de begeleiding van voorstellingen van De Nationale Opera;
b. het in stand houden van een symfonieorkest;
c. het in stand houden van een kamerorkest;
d. het verrichten van al wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin, waaronder maatschappelijk relevante en educatieve activiteiten. 

De stichting heeft niet tot doel winst te behalen. 

Missie: Klassieke muziek voor iedereen 

Het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest verzorgt opera- en concertproducties op het hoogste artistieke niveau. Met programma's voor educatie, outreach en talentontwikkeling investeert het NedPhO|NKO in de toekomst van klassieke muziek. 

4. Onze kernwaarden 
Kwaliteit

Het NedPhO|NKO staat voor muzikale topkwaliteit in opera's en concerten. De hoogste kwaliteit is ook uitgangspunt bij alle andere activiteiten en wordt gedragen door alle medewerkers.

Gastvrijheid

Het NedPhO|NKO verwelkomt vertrouwd en nieuw publiek met uitnodigende concertprogramma's en in programma's voor educatie en outreach. Plaats, presentatie en prijs worden afgestemd op mogelijkheden en verwachtingen van zowel publiek als partners.

Samenspel

Het streven naar perfect samenspel is vanzelfsprekend voor orkestmusici maar geldt ook voor het werk van de staf en voor de samenwerking met externe partners.

Lees hier Alles voor het publiek - Activiteitenplan 2017-2020 

5. Raad van Toezicht
 

Lees hier meer over de taken en bevoegdheden Raad van Toezicht

Voorzitter

De heer ir. J.A.M. van Leeuwen

Leden


Mevrouw drs. H.J. Terwijn vicevoorzitter
De heer mr. J.H.M. Deiters
Mevrouw drs. K. Kok-Keizer
De heer J. Kouwenhoven
De heer P.B. Mensing
Mevrouw drs. M.N.E Mual

6. Beloningssysteem

De musici van het Nederlands Philharmonisch Orkest worden beloond volgens de CAO Orkesten. Stafmedewerkers worden beloond volgens de BBRA schalen overheidspersoneel. De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. 

7. Financiële verantwoording 

De stichting omvat twee orkestformaties: het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest. Een belangrijk deel van de in de jaarrekeningen weergegeven cijfers met betrekking tot prestaties, publieksbereik en kosten betreft werkzaamheden bij De Nationale Opera. N.B. hiervoor ontvangt het NedPhO|NKO geen recette, hetgeen in cijfermatige vergelijkingen relevant kan zijn. Bekijk hier de financiële verantwoording 2017.

Deel