Profiel voor musici

NedPhO|NKO zoekt collega's met een gedreven en flexibele werkhouding, die in een breed repertoire een uitstekende prestatie kunnen leveren op (inter)nationale concertpodia en in de opera. NedPhO|NKO-musici dragen bij aan activiteiten rond concerten en spelen in het kader van NedPhO GO! ook op ongebruikelijke plekken: voor kinderen op scholen, in ziekenhuizen en in de wijken van de stad. Zij tonen zich in woord en daad betrokken bij de visie en missie van de organisatie en werken actief mee om het maatschappelijk draagvlak daarvoor verder te vergroten.NedPhO|NKO  zoekt collega's die op elk podium enthousiasme uitstralen, die actief contact maken met het publiek en geen bezwaar hebben om soms ook tijdens repetities (jonge) bezoekers te ontvangen. NedPhO|NKO verwacht van musici een optimale voorbereiding voor alle werkzaamheden en een hoge mate van professionaliteit en discipline. Strijkers bij NedPhO|NKO hebben een vaste basisplaats in een van beide orkesten.Blazers en overige musici spelen zowel bij het NedPhO als bij het NKO, afhankelijk van de gevraagde bezetting in opera of concerten.Aanvoerders leveren – naast hun muzikale verantwoordelijkheid – een actieve bijdrage aan het orkestmanagement. Zij begeleiden groepsleden, bevorderen een goede collegiale samenwerking in de groep en tussen groepen en zijn gesprekspartner voor het management.Plaatsvervangend aanvoerders ondersteunen hun aanvoerders optimaal bij alle werkzaamheden. Zij nemen op verzoek van het management de aanvoerders bij afwezigheid waar.Tot slot: kwaliteit staat of valt met uitstekende onderlinge communicatie. Alle medewerkers hebben talent voor samenspel  en beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Van buitenlandse collega's verwacht NedPhO|NKO dat deze zich de Nederlandse taal zo snel mogelijk eigen maken.

Deel